23 kľúčových faktorov pre lepšie umiestnenie na Googli 20/23

Využite obrázky a videá pre bohatší obsah a lepšie SEO

Vizualne pútavý obsah:

  • Stránka s obrázkami a videami pôsobí oveľa bohatšie a pútavejšie pre návštevníkov.
  • Originálny obsah: V ideálnom prípade by ste mali používať originálne fotky, ktoré sa nachádzajú iba na vašom webe.
  • SEO optimalizácia obrázkov a videí: Obrázky a videá môžete samostatne optimalizovať pre lepšie umiestnenie vo vyhľadávaní. Existujú špeciálne techniky, ako nahrať video obsah na váš web, aby nešlo o klasické video z YouTube.

Lepšie pozície vďaka vizuálu:

  • Používanie obrázkov a videí síce nie je povinné, ale pomáha s lepším umiestnením vo vyhľadávaní. Google uprednostňuje stránky s bohatším a komplexnejším obsahom.

Záver:

Incorporate obrázky a videá do svojho obsahu, aby ste ho obohatili a zlepšili SEO optimalizáciu vašich stránok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *